Ķekavas pagasts ir lielākais pagasts Latvijā pēc iedzīvotāju skaita. Rīgas rajonā Ķekavas pagasts ir trešā lielākā pašvaldība, un tajā dzīvo aptuveni 8% no rajona kopējā iedzīvotāju skaita. Lielākas pašvaldības ir: 1) Salaspils pilsēta ar lauku teritoriju, kur dzīvo 21 tūkstotis iedzīvotāju jeb 14% no rajona kopējā iedzīvotāju skaita, un 2)Olaines pilsēta – 13 tūkstoši iedzīvotāju jeb 9% no rajona kopējā iedzīvotāju skaita. Vairāk nekā 90% no visiem Ķekavas pagasta iedzīvotājiem 2004.gadā ir LR pilsoņi.
 
Iedzīvotāju skaita dinamika Ķekavas pagastā.
 
Pagastā ir nedaudz vairāk sieviešu nekā vīrieši, un šī dzimumu struktūra saglabājas nemainīga visos pēdējos gados, attiecīgi palielinoties gan vīriešu, gan sieviešu skaitam.
 
Pēdējo četru gadu laikā darba spējas vecuma iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 2,8%, bet tajā pašā laikā par 14,2% ir palielinājies pensijas vecuma iedzīvotāju skaits. No demogrāfiskā viedokļa šīs izmaiņas ir vērtējamas kā nelabvēlīgas. Zināmas cerības nākotnē papildināt darba spējas vecuma iedzīvotāju skaitu vieš bērnu un jauniešu skaita būtiskais pieaugums par gandrīz 23%. Saskaņā ar 2000.g. Tautas skaitīšanas datiem vidējais vienas mājsaimniecības lielums pagastā ir 2,87 cilvēki. Vairums iedzīvotāju dzīvo labiekārtotos mājokļos – elektrība ir 99,4% no visiem mājokļiem kopā, gāze – 91,7%, ūdensvads – 90,4%, kanalizācija – 88%, centrālapkure – 84,2%. Salīdzinoši mazāk mājokļos ir centralizētā karstā ūdens apgāde – 55%.
 
Kā izriet no 2000.g. Tautas skaitīšanas datiem, Ķekavas pagasta iedzīvotājiem ir salīdzinoši augsts izglītības līmenis, kas ir augstāks par vidējo Latvijā un Rīgas rajonā. No visiem iedzīvotājiem Ķekavas pagastā, kas vecāki par 15 gadiem, 23,2% ir vidējā speciālā un 13,9% - augstākā izglītība. Salīdzinoši, Latvijā 18,2% ir vidējā speciālā un 12,5% - augstākā izglītība, bet Rīgas rajonā attiecīgi – 20,2% un 12,7%.
 
Vērtējot pēc galvenā iztikas avota, ekonomiskās aktivitātes sniedz iztiku vairākumam pagasta iedzīvotāju – 39,5% no visiem iedzīvotājiem, citu personu vai iestāžu apgādība ir galvenais iztikas avots 27,8% iedzīvotāju, pensija – 18,8%. Pabalsti un cita veida finansiālā palīdzība ir galvenais iztikas avots 5,4% iedzīvotāju, un šī proporcija ir samērojama ar sociālajai palīdzībai novirzīto pagasta budžeta daļu.
 
Ķekavas pagasta iedzīvotāju nacionālā struktūra uz 07.02.2007.

 

 
Sievietes
Vīrieši
Kopā
pilsones nepilsones kopā pilsoņi nepilsoņi kopā
amerikāņi
0
0
0
1
1
2
2
armēņi
0
1
1
1
1
2
3
azerbaidžāņi
1
1
2
0
2
2
4
baltkrievi
49
92
141
36
65
101
242
ebreji
2
1
3
10
2
12
15
grieķi
0
1
1
0
0
0
1
gruzīni
1
0
1
0
0
0
1
igauņi
5
0
5
4
2
6
11
japāņi
0
0
0
0
1
1
1
komieši
0
0
0
0
1
1
1
krievi
517
388
905
430
345
775
1680
latvieši
5719
6
5725
5067
9
5076
10801
lezgīni
1
0
1
0
0
0
1
lietuvieši
66
27
93
43
19
62
155
īri
1
0
1
0
0
0
1
meksikāņi
0
0
0
0
1
1
1
moldāvi
0
1
1
0
0
0
1
mordvieši
0
1
1
0
0
0
1
norvēģi
0
0
0
0
1
1
1
poļi
57
14
71
28
28
56
127
tatāri
1
9
10
0
5
5
15
udmurtieši
0
1
1
0
0
0
1
ukraiņi
32
50
82
17
64
81
163
uzbeki
0
1
1
0
0
0
1
vācieši
4
3
7
6
5
11
18
čigāni
1
0
1
1
0
1
2
čĪlieši
1
0
1
0
1
1
2
Kopā:
6460
597
7057
5647
554
6201
13258

Ķekavas pagasta statistikas dati uz 19. 03. 2008

Nosaukums
sievietes
vīrieši
KOPĀ
Pilsones Nepilsones kopā Pilsoņi nepilsoņi kopā
Pensionāri 1900-1943 1193 158 1351 689 101 790 2141
Pensionāri (siev.) 44-46 225 29 254 147 18 165 419
Pieaugušie 1947-1989 4016 360 4376 3699 406 4105 8481
Skolēni 1990-1999g. 711 28 739 729 19 748 1487
Bērni dzimuši 2000 g. 55 1 56 84 0 84 140
Bērni dz. 2001-2008g. 664 1 665 681 3 684 1349
Kopā: 6864 577 7441 6029 547 6576 14017

 
Iedzīvotāju skaits ir 14017
T. sk. pagaidu pieraksts ir 232 iedzīvotājiem.
 
Sievietes pensionāres 1605
Vīrieši pensionāri 955
Sievietes pieaugušās 4376
Vīrieši pieaugušie 4105
Meitenes skolnieces 739
Zēni skolēni 748
Meitenes Pirmskolas vec. 721
Zēni Pirmskolas vec. 768
Kopā:   14017

 

  Drukāt